Disclaimer

 1. In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar: de eigenaar van de website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud;
 2. Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
 3. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De recepten die worden geplaatst, zijn niet allemaal allergievrij. De eigenaar gaat ervanuit dat u, als lezer, zelf bepaalt wat wel en wat niet geschikt voor u  is. Eigenaar is dan ook op geen enkele manier aansprakelijk voor wat u als lezer met de informatie doet. Of voor de consequenties voortkomend uit wat u met de aangeboden informatie doet.
 4. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.
 5. Oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
 6. Voor alle content op deze website geldt een Creative Commons-licentie. Lees wat dat inhoudt voordat je iets met de content van deze website doet.

Creative Commons Licentie
Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Nederland licentie